Świetlica

W szkole w godzinach od 7.00 do 16.00 zorganizowana jest świetlica dla uczniów,
którzy korzystają z opieki ze względu na czas pracy rodziców.