O szkole

O SZKOLE OBECNIE

Szkoła Podstawowa w Jurgowie kształci uczniów, uczęszczających do 8 oddziałów. Jest jedyną szkołą we wsi.

Jurgowska szkoła to dwupoziomowy, drewniany budynek, pięknie usytuowany, z widokiem na góry Tatry. Na pierwszym poziomie mieszczą się dwa oddziały przedszkolne. Szkoła posiada bibliotekę, pracownię komputerową, niepełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, świetlicę oraz salkę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Dyrektorem szkoły jest mgr inż. Bogumiła Ciągwa. Szkoła zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Ma wysoki poziom nauczania.

Uczniowie mają zapewnioną naukę języka słowackiego, który nauczany jest nadobowiązkowo. Szkoła jest bardzo ważnym elementem w życiu społeczności Jurgowa, w którym są podtrzymywane tradycje regionu.

Przy szkole działa zespół regionalny „Małe Podhale”.
Obok szkoły powstało boisko sportowe „Orlik” o bardzo wysokim standardzie.

 

szkola1Widok szkoły od strony południowej

szkola2
Wejście do szkoły

szkola3
Wejście do szkoły dawniej

orlik
Boisko sportowe „Orlik”

Nowa szkoła po rozbudowie 01.10.2016r - wyjście do budynku

 

Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z roku 1741. Jej treść dotyczy pożaru w tym właśnie roku, w którym ogień strawił w szkole najstarsze metryki parafialne. Niestety nikt nie jest w stanie stwierdzić jak długo istniała szkoła przed rokiem 1741.

W szkołach wiejskich na Spiszu uczono religii i historii biblijnej, rachunków, czytania, pisania i historii naturalnej. I tak było również w jurgowskiej szkole, której oficjalna nazwa brzmiała: Jurgowska rzymsko – katolicka ludowa szkoła podstawowa. Ludowa szkoła podstawowa prowadziła edukację w klasach od pierwszej do szóstej i kończyła się uzyskaniem świadectwa końcowego.

Wiek XIX nie pozostawił po sobie żadnych dokumentów archiwalnych dotyczących działalności szkoły.

Po zmianie granic w 1920 roku w Jurgowie powstała polska szkoła. Kilku jej absolwentów po ukończeniu szkoły podstawowej w Jurgowie, rozpoczęło naukę w słowackich gimnazjach m.in. w Lew oczy, Podolińcu, Koszycach, Rużomberku oraz w polskim gimnazjum w Nowym Targu. Absolwenci słowackich i polskich gimnazjów rozpoczęli również studia wyższe m.in. w Spiskiej Kapitule, Bratysławie i Krakowie.

W 1920 roku, po przyłączeniu 14 wiosek spiskich do Polski, delegatem na Spisz z ramienia Towarzystwa Szkoły Ludowej w Jurgowie został Leon Szkocki.

11 września 1939 r., po przejęciu skrawka Spisza (w tym wsi Jurgów) przez Czechosłowację, zaczęto otwierać szkoły słowackie i obsadzać ich nauczycielami. Szkoły należały wówczas do powiatu Spišska Stara Ves. W 1940 roku istniała trzyklasowa szkoła podstawowa w Jurgowie, która liczyła łącznie 140 uczniów. Okres Republiki Słowackiej (1939-1945) to nie tylko czas, w którym istniała słowacka szkoła podstawowa (Ludová škola), lecz także niższa słowacka szkoła średnia tzw. štátna meštianska škola (o profilu zbliżonym do gimnazjum), która działała w latach 1941-1945 pod kierownictwem: Františka Jurišiča oraz Michala Grigera.

1 sierpnia 1947 roku, pracę w jurgowskiej szkole rozpoczął Stanisław Cichy. Przez otwarcie internatu, ściągnięto do szkoły znaczną liczbę dzieci z najbiedniejszych rodzin z Czarnej Góry, Rzepisk, Brzegów, Białki i Bukowiny.

  • W 1951 roku, kierownictwo szkoły objął Zenon Janiga.
  • W roku szkolnym 1954/1955 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jurgowie został Adam Sawicz.
  • W roku 1973 funkcję dyrektora szkoły objął Zbigniew Zabrzewski.    
  • W 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Helena Michalak.
  • Rok szkolny 2001/2002 rozpoczął się od przejęcia funkcji dyrektora szkoły przez Bogumiłę Ciągwa.

Obszerne informacje o czasach szkolnych dawniej można znaleźć na stronie  www.spisz.iq.pl/jurgow/history/tale/.

 

1

 

2

 

3

 

 

 

                 SZKOŁA

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

admin@spjurgow.pl
spjurgow@o2.pl