Program nauczania

Jurgów 11.07.2018

Uchwała nr 05/2018


Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jurgowie
z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.

Działając na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017r. poz. 2198 ) uchwala co następuje:


§1. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez dyrektora niżej wymienione programy obowiązujące w latach 2018 –2021.

 

 1. 1. Program nauczania języka polskiego w klasie IV -VIII –A. Surdej, E. Nowak -„Jutro pójdę w świat + myśli i słowa”.
  2. Program nauczania języka polskiego w klasie VII-VIII –A. Surdej, E.Nowak -„Jutro pójdę w świat + myśli i słowa”.
  3. Program nauczania z matematyki w klasie IV -VIII „ Matematyka wokół nas”–Marianna Kowalczyk, Anna Drążek.
  4. Program nauczania z matematyki w klasie VII -VIII„ Matematyka wokół nas”–Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, Anna Drążek.
  5. Program nauczania z przyrody w klasie IV „Tajemnice przyrody!” –Jolanta Golanko.
  6. Program nauczania z historii w klasie IV -VIII„ Wczoraj i dziś” –Tomasz Maćkowski.
  7. Program nauczania z historii w klasie VII-VIII„ Wczoraj i dziś” –Tomasz Maćkowski.
  8. Program nauczania z plastyki w klasie IV -VII–B. Mikulik.
  9. Program nauczania z plastyki w klasie VII –B. Mikulik.
  10. Program nauczania z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej –Krzysztof Warchoł.
  11. Program nauczania z języka angielskiego w klasach IV -VIII–Joanna Stefańska.
  12. Program nauczania z języka angielskiego w klasach VII –VIII –Joanna Stefańska.
  13. Program nauczania z języka angielskiego w klasach I –III –Marida Bogucka.
  14. Program nauczania z techniki –Ewa Bubak, Ewa Królicka.
  15. Program nauczania z informatyki w klasach IV -VIII–W. Jochemczyk, I. Krajewska, -Kranas, W. Kranas.
  16. Program nauczania z edukacji wczesnoszkolnej „ Program edukacji wczesnoszkolnej”–J. Hanisz.
  17. Program nauczania z muzyki w szkole podstawowej „Muzyka” –M. Gromek, G. Kilbach.
  18. Program nauczania z religii „ W drodze do wieczernika” I-III –AZ-1-01/10 .
  19. Program nauczania z religii „ Rozradowanie się Duchem Świętym” VII -VIII–AZ-3-02/13.
  20. Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie w klasach IV -VIII –T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk. Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie w klasie VII-VIII–T. Król

  21. Program nauczania z języka słowackiego klasach I -III –program autorski Anna Sołtys
  22. Program nauczania z języka słowackiego klasach IV -VIII –program autorski Anna Sołtys.
  23. Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII iVIII –dr hab. Paweł Piszczatowski.
  24. Program nauczania z biologii w klasie VII -VIII„Puls życia” –Anna Zdziennicka.
  25. Program nauczania z biologii w klasie V -VIII „Puls życia” –Anna Zdziennicka.
  26. Program nauczania z geografii w klasie V -VIII „Planeta Nowa” –Ewa Maria Tuz, Barbara.Dziedzic.
  27. Program nauczania z geografii w klasie VII -VIII „Geografia” –P. Stankiewicz, A. Głowacka
  28. Program nauczania z chemii w klasie VII „Chemia nowej Ery” –T. Kulawik, M. Litwin.
  29. Program nauczania z fizyki w klasie VII –B. Saganowska.
  30. Program nauczania z religii”Poznaję Boga i w Niego wierzę” IV –VIII nr AZ-Z –01/10.

 

§2.Dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania wymienione w §1. stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
§3.Dopuszczone programy obowiązująod roku szkolnego 2018/19.
§4.Uchwala wchodzi w życie z dniem 03 września 2018r.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

                 SZKOŁA

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

admin@spjurgow.pl
spjurgow@o2.pl