Rada pedagogiczna

Dyrektor Szkoły
- mgr inż. Bogumiła Ciągwa


Nauczyciele

- mgr Barbara Ciągwa - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, biblioteka, świetlica
- mgr Maria Rusnak - edukacja wczesnoszkolna, geografia, plastyka
- mgr Anna Sołtys - edukacja wczesnoszkolna, język słowacki
- mgr Lucyna Rzepiszczak - matematyka, informatyka
- mgr inż. Bogumiła Ciągwa - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
- mgr Lucyna Zabrzewska - język polski, historia
- mgr Joanna Hodorowicz – Rabiańska - wychowanie fizyczne,  swietlica
- mgr Małgorzata Ziemianek - język angielski, historia
- mgr Elżbieta Madeja -  technka, świetlica
- ks Piotr Kosakowski - religia

- mgr Lesław Chowaniec - wiedza o społeczeństwie

- mgr Zuzanna Radosz - fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

- mgr Agnieszka Wojtanek - język niemiecki, muzyka, plastyka

- mgr Magdalena Dziurka - chemia

- mgr Dominika Strzelecka - język polski,logopeda, terapeuta

- mgr Cyprian Malinowski - logopeda

- mgr Kozińska - Holowa Janina - rewalidacja

 

 

 

                 SZKOŁA

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

admin@spjurgow.pl
spjurgow@o2.pl