Rada pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

- mgr inż. Bogumiła Ciągwa

Nauczyciele

- mgr Barbara Ciągwa - edukacja wczesnoszkolna,biblioteka, świetlica

- mgr Maria Rusnak - edukacja wczesnoszkolna, geografia, plastyka

- mgr Anna Sołtys - edukacja wczesnoszkolna, język słowacki

- mgr Lucyna Rzepiszczak - matematyka

- mgr inż. Bogumiła Ciągwa - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

- mgr Lucyna Zabrzewska - język polski, historia

- mgr Joanna Hodorowicz – Rabiańska - wychowanie fizyczne

- Klaudia Wojeńska - język angielski

- mgr Elżbieta Madeja -  technka, edukacja dla bezpieczeństwaś, wietlica

- ks Piotr Kosakowski - religia

- mgr Lesław Chowaniec - wiedza o społeczeństwie

- mgr Piotr Boczek - fizyka

- mgr Agnieszka Wojtanek - język niemiecki, muzyka, plastyka

- mgr Magdalena Dziurka - chemia, informatyka

- mgr Beata Koszut - język polski

- mgr Bożena Plewa - logopeda

- mgr Kozieńska - Holowa Janina - rewalidacja

 

 

 

                 SZKOŁA

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

admin@spjurgow.pl
spjurgow@o2.pl